Urząd Gminy Koszęcin

A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Najnowsze wiadomości

2013-02-05 16:58:38

Zumba i Joga - nowa oferta w koszęcińskim Domu Kultury

Dom Kultury w Koszęcinie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w wyjątkowych zajęciach - proponujemy ćwiczenia HATAHA JOGA oraz nowość - Zumba Fitness. Szczegóły na plakatach.Serdecznie zapraszamy!
2013-02-04 13:22:24

Nowe zasady w gospodarowaniu odpadami

W ostatnim czasie wiele mówi się o zmianach zasad wywozu śmieci. Nowy sposób naliczania opłat, kwestia segregacja śmieci to tylko nieliczne z kwestii, które są nie do końca jasne. Poniższy poradnik odpowiada na najczęściej zadawane pytania w tym temacie.1. Zmiany dotyczą wszystkich osób mieszkających w Polsce Zmiany, do których musimy się dostosować wynikają z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwanej popularnie ustawą śmieciową, która weszła w życie 1 stycznia 2013r. Nie jest to inicjatywa samorządów, tylko Sejmu RP i każda osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej i mieszkająca w Polsce m.in. posiadacze – właściciele – użytkownicy domów jednorodzinnych, dwurodzinnych i wielomieszkaniowych, domków letniskowych, domków wypoczynkowych, domków wczasowych itp. musi się do niej dostosować. Przedsiębiorstwa oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą działają „na starych zasadach” czyli muszą posiadać umowę indywidualną na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 2. Płacimy za osoby ZAMIESZKUJĄCE daną posesję Podstawą do naliczania opłat w Gminie Koszęcin jest ilość osób zamieszkujących w danym domostwie. To właściciel, współwłaściciel bądź też zarządca danego gospodarstwa domowego jest zobowiązany do podania ilości zamieszkujących w nim osób. Informację tę podaje w formie deklaracji, której wzór jest, bądź już wkrótce zostanie dostarczony do wszystkich domostw. Wzór deklaracji jest również do pobrania na stronie internetowej gminy: www.koszecin.pl UWAGA! W deklaracji należy podać tylko ilość osób, które zamieszkują w danym gospodarstwie i nie jest to równoznaczne liczbie osób zameldowanych. Przykładowo: jeśli osoba jest zameldowana w danym gospodarstwie domowym, ale pracuje i mieszka za granicą, lub też studiuje w innym mieście, to NIE ZGŁASZAMY jej w deklaracji. Zgłosimy natomiast wszystkie te osoby, które zamieszkują określone domostwo, mimo iż nie są w nim zameldowane. Nie należy podawać żadnych nazwisk, ważna jest tylko ilość osób. Dla nieruchomości w zabudowie letniskowej wymagany jest nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności co najmniej 80 litrów 3. Kiedy składamy deklarację? Termin składania pierwszej deklaracji należy złożyć w urzędzie Gminy do 31 marca 2013 r. Wzór deklaracji będzie dostarczany do naszych domostw przez sołtysów lub pracowników gminy. Jest również do pobrania w Urzędzie Gminy w Koszęcinie oraz na stronie internetowej www.koszecin.pl Jeśli ilość osób zamieszkujących zmienia się – mamy 14 dni na zgłoszenie tego faktu – składamy nową deklarację ze zmienioną ilością osób. 4. Musimy wypowiedzieć umowę firmie, która obecnie wywozi nasze odpady Umowa z firmą, która obecnie wywozi nasze odpady nie kończy się automatycznie dlatego sami musimy ją zakończyć. Jeśli umowa nie zostanie rozwiązana na czas – zapłacimy podwójnie! Trzeba pamiętać o zwykle 3 -miesięcznym okresie wypowiedzenia, dlatego warto już teraz złożyć wypowiedzenie z dniem 30 czerwca, bo od 1 lipca wchodzi w życie nowy system. Wzór wypowiedzenia będzie dołączony do wzoru deklaracji. Dostępny także w urzędzie i na stronie internetowej Gminy. 5. Płacimy za ilość zgłoszonych w deklaracji osób - niezależnie od wielkości naszego pojemnika To od nas zależy jak wielki pojemnik na odpady potrzebujemy. W deklaracji określamy ile litrów ma mieć nasz pojemnik na odpady, przy czym najmniejsza pojemność to 80 litrów. Niezależnie od tego czy zdecydujemy się na pojemnik większy czy mniejszy, opłata jest stała i zostanie naliczona od ilości osób zgłoszonych w deklaracji. 6. Segregujemy śmieci i płacimy mniej Segregując śmieci – oszczędzamy. Jest to tzw. selektywna zbiórka odpadów. Jeśli mieszamy wszystkie odpady – zapłacimy zdecydowanie więcej. W Gminie Koszęcin ustalono następujące opłaty: za śmieci segregowane - 7zł za 1 osobę, śmieci zmieszane – 14 zł za 1 osobę. Firma, która będzie odbierała nasze odpady będzie weryfikowała, czy odpady są posegregowane, czy też nie. 7. Sposób uiszczania opłat Od 1 lipca wszyscy mieszkańcy są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami. Wpłat dokonują osoby składające deklaracje. Opłata jest wnoszona kwartalnie, do 15 dnia miesiąca kwartału czyli: - do 15 stycznia - za I kwartał- do 15 kwietnia - za II kwartał- do 15 lipca - za III kwartał - do 15 października za IV kwartał 8. Jak segregujemy śmieci – czyli 4 rodzaje pojemników i odpady pozostałe A, PAPIER – (niebieski worek lub pojemnik) Tutaj wyrzucamy czysty i suchy papier – np. gazety, czasopisma, kartony, tekturę, katalogi itp. NIE WYRZUCAMY brudnego lub tłustego papieru, tapet, papieru z folią lub papieru woskowego oraz kartonów po sokach czy mleku! B, TWORZYWA SZTUCZNE, METAL – (żółty worek lub pojemnik) Tu trafiają wszelkie opakowania plastikowe - butelki, kartony po sokach, mleku itp. opakowania po kosmetykach, woreczki i torby foliowe, wszelkie opakowania metalowe, folie aluminiowe, kapsle, metalowe narzędzia C, SZKŁO – (zielony worek lub pojemnik) Tutaj wyrzucamy szklane butelki po napojach, słoiki bez pokrywek, szklane naczynia. NIE WYRZUCAMY ceramiki, porcelany, doniczek, szyb i luster, szkła kryształowego, żarówek, świetlówek zniczy z woskiem. D, BIOODPADY Tutaj lądują odpady kuchenne, fusy z herbaty i kawy – razem z filtrem, ścięta trawa, rośliny, ziemia, brudne ręczniki papierowe, popiół z kominka i grilla. NIE WYRZUCAMY tutaj odpadów higienicznych (pampersy, podpaski etc.) i leków oraz resztek pożywienia pochodzenia zwierzęcego. Bioodpady można zagospodarować we własnym zakresie, np. na przydomowym kompostowniku. Informację tę należy tylko zaznaczyć w deklaracji. E, ODPADY SPECJALNE np. meble, przeterminowane leki, zużyte baterie, akumulatory, świetlówki i sprzęt elektroniczny, przeterminowane chemikalia, zużyte opony, gruz i odpady remontowe, szyby okienne, styropian lub inne niebezpieczne odpady dostarczamy np. do punktów selektywnego zbierania odpadów, lub specjalnych oznaczonych pojemnikach w aptekach, punktach sprzedaży. POZOSTAŁE ODPADY pozostałe po segregacji, które nie mogą znaleźć się w powyższych grupach, wyrzucamy do pojemników na odpady zmieszane. Na wszelkie dodatkowe pytania lub wątpliwości odpowiedzą sołtysi lub pracownicy Urzędu Gminy. Dokumenty do pobrania: Wzór deklaracji (kliknij...) Instrukcja wypełnienia deklaracji (kliknij...) Wzór wypowiedzenia dotychczasowej umowy o wywóz śmieci (kliknij...)
2013-02-02 10:17:04

Nagrody dla wybitnych sportowców

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy, utalentowani mieszkańcy Gminy zostali uhonorowani wyróżnieniami za wybitne osiągnięcia sportowe. W gronie nagrodzonych znalazła się sztangistka Barbara Koczyba. Doceniono ją za zajęcie III miejsca w IX Ogólnopolskich Integracyjnych Zawodach w Wyciskaniu Sztangi Leżąc w Łodygowicach. Wyróżniono również Paulinę Pudlik, za osiągnięcie wysokiego wyniku w sporcie. Paulina gra w klubie FC AZS AWF Katowice, który na turniejach piłki nożnej zajmuje wysokie lokaty. Trzecim laureatem był Przemysław Ulfik — za sukcesy w turniejach tańca towarzyskiego i w dążeniu do zdobycia międzynarodowej klasy tanecznej \"S\". Podczas wręczania nagród Wójt Grzegorz Ziaja i Przewodniczący Rady Michał Anioł podkreślili, że sukcesy młodych i utalentowanych ludzi są radością i powodem do dumy całej społeczności Gminy Koszęcin. Samorządowcy życzyli młodym sportowcom wszystkiego dobrego i wielu dalszych sukcesów, nie tylko na koszęcińskich arenach. Po rozdaniu nagród, wyróżniony Przemysław Ulfik wraz ze swoją partnerką Oliwią Barczykowską zaprezentowali próbkę swoich tanecznych umiejętności. Radni i wszyscy biorący udział w tym wyjątkowym show nagrodzili tancerzy gorącymi brawami. (Red.)
2013-02-01 13:00:10

Ferie zimowe w Strzebiniu

Dom Kultury w Strzebiniu zaprasza wszystkie dzieci i młodzież do wzięciu udziału w zajęciach przygotowanych specjalnie na czas ferii zimowych. Program jest ciekawy, dlatego z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Szczegóły na plakatach oraz w biurze DK w Strzebiniu (tel. 343-570-091) Serdecznie zapraszamy!
2013-02-01 12:48:19

Ferie z Domem Kultury w Koszęcinie

Dom Kultury im. W. Roździeńskiego w Koszęcinie zaprasza wszystkie dzieci i młodzież do skorzystania z oferty przygotowanej na czas ferii zimowych. Szczegóły na plakatach i w biurze Domu Kultury (tel. 343-576-104)
2013-01-30 12:53:27

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych.

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 o obowiązku przeprowadzenia okresowej kontroli przed zimą w terminie do 30 listopada (natomiast kontrola po okresie zimowym powinna zostać wykonana do 31 maja) zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz, 1623 z późn. zm.). Przedmiotem tej kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu; instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Kontrole okresowe powinny wykonywać - na zlecenie właściciela lub zarządcy - osoby posiadające właściwe kwalifikacje, czyli legitymujące się uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalności. Kontrolę przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych mogą wykonywać również osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim. Osoba dokonująca kontroli powinna bezzwłocznie wysłać zawiadomienie o przeprowadzonej kontroli do właściwego organu nadzoru budowlanego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości osoba dokonująca kontroli ma obowiązek przesłać do nadzoru budowlanego kopię protokołu kontroli. Natomiast właściciel, zarządca lub użytkownik powinien natychmiast usunąć uszkodzenia lub uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem (art. 70 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane). Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński Warszawa, 30 listopada 2011 r. Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 o obowiązku przeprowadzenia okresowej kontroli przed zimą w terminie do 30 listopada (natomiast kontrola po okresie zimowym powinna zostać wykonana do 31 maja) zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz, 1623 z późn. zm.).Przedmiotem tej kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu; instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.Kontrole okresowe powinny wykonywać - na zlecenie właściciela lub zarządcy - osoby posiadające właściwe kwalifikacje, czyli legitymujące się uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalności. Kontrolę przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych mogą wykonywać również osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim.Osoba dokonująca kontroli powinna bezzwłocznie wysłać zawiadomienie o przeprowadzonej kontroli do właściwego organu nadzoru budowlanego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości osoba dokonująca kontroli ma obowiązek przesłać do nadzoru budowlanego kopię protokołu kontroli. Natomiast właściciel, zarządca lub użytkownik powinien natychmiast usunąć uszkodzenia lub uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem (art. 70 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane). Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert DziwińskiWarszawa, 30 listopada 2011 r.
2013-01-28 14:27:14

Spichlerz w Cieszowej to już nie zabytek

W pierwszej połowie ubiegłego roku, Urząd Gminy w Koszęcinie wystąpił do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o skreślenie z rejestru zabytków budynku spichlerza znajdującego się w Cieszowej. Wniosek został już rozpatrzony, a podjęta decyzja jest uprawomocniona - obiekt oficjalnie nie posiada już statusu zabytku. Zgodnie z zapisem w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, skreślenie z rejestru zabytków jest możliwe, gdy obiekt uległ zniszczeniu w stopniu powodującym utratę jego wartości historycznej, artystycznej i naukowej albo którego wartość będąca podstawą wydania decyzji o wpisie do rejestru nie została potwierdzona w nowych ustaleniach naukowych. Tak właśnie było w przypadku spichlerza. Katowicki Oddział Terenowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa przeprowadził badanie spichlerza i na jego podstawie wydał opinię, w której stwierdzono m.in. że murowany budynek spichlerza jest w całości współczesny, a materiał drewniany pochodzący z pierwotnego budynku spichlerza zachowany został tylko fragmentarycznie. Wtórna jest także konstrukcja dachu, która została zmieniona względem oryginalnej. Ponadto wnętrza obiektu mają układ i charakter współczesny, a sama lokalizacja, mimo iż spichlerz nadal mieści się w obrębie dawnego zespołu folwarcznego, także odbiega od pierwotnego umiejscowienia. Na podstawie oględzin uznano, że „obecny stan zachowania oryginalnej substancji zabytkowej jest niewystarczający, aby zaistniały przesłanki wynikające z wartości podkreślonych w uzasadnieniu decyzji o wpisie do rejestru zabytków. (…) Budynek utracił całkowicie wartości autentyczności konstrukcji, materiału, układu wnętrz, funkcji oraz miejsca. Z tego powodu nie stanowi już świadectwa dawnego lokalnego budownictwa wiejskiego wyrażającego charakter śląskiej sztuki ciesielskiej”. W związku z tym Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął decyzję o wyłączeniu spichlerza w Cieszowej z rejestru zabytków. Właścicielem obiektu jest Gmina Koszęcin i jak podkreśla wójt, dla samorządu jest to decyzja pozytywna, ponieważ ułatwi rozwiązanie trudnych kwestii związanych z modernizacją budynku: „Przeprowadzenie remontu bez ścisłych wymogów konserwatora zabytków jest nie tylko łatwiejsze, a przede wszystkim znacznie tańsze. Zwłaszcza, że obiekt wymaga także termomodernizacji”. To, że spichlerz w Cieszowej nie ma już statusu zabytku, nie wpłynie w żaden sposób na charakter działalności, która miała i będzie w tym obiekcie mieć miejsce. W dalszym ciągu będą kontynuowane w nim rozmaite przedsięwzięcia społeczno-kulturalne. Być może powstanie również stała wystawa dokumentująca życie wsi. (MTL)
2013-01-28 12:50:06

Gospodarka odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami komunalnymi DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (kliknij...) INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA DEKLARACJI (kliknij...) WZÓR WYPOWIEDZENIA UMOWY Z DOTYCHCZASOWYM ODBIORCĄ ODPADÓW (kliknij...) ........................................................................................................................................... ..
2013-01-28 08:13:01

"Śląsk" wystąpił dla Koszęcina

Kolędując po Polsce artyści Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” nie zapomnieli o rodzinnym Koszęcinie. W mroźny wieczór 23 stycznia, mieszkańcy gminy mieli okazję wysłuchać koncertu kolęd i pastorałek w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Na spotkanie w bożonarodzeniowej atmosferze zaprosił wszystkich Wójt Gminy Koszęcin, Grzegorz Ziaja. Koncertem kolęd i pastorałek, wzbogaconym o góralskie „Gawędy” Hanny Nowobilskiej, artyści chóru i orkiestry pod dyrekcją Mirosława Macieja Banacha, przypomnieli nastrój najpiękniejszych polskich Świąt. W bożonarodzeniowy klimat wprowadziły słuchaczy kolędy i pastorałki w opracowaniu muzycznym Stanisława Hadyny i Krzysztofa Dziewięckiego. Nie zbrakło tych najbardziej znanych i lubianych utworów, m.in.: „Dzisiaj w Betelejem”, „Lulajże Jezuniu” czy „Cicha noc”. Zespół wykonał również kompozycje bożonarodzeniowe Stanisława Hadyny do słów Kazimierza Szemiotha, m.in: „Narodziła nam się dobroć”, „Święta to biele” i „Polonez Kolęda”. Jak przyznali artyści - występując w Koszęcinie niezmiennie można się spodziewać entuzjastycznego przyjęcia. Tak też było i tym razem. W kościele tłumnie wypełnionym słuchaczami, zaprezentowany program przyjęto burzą braw. Jak wspomniał Dyrektor Zespołu, Zbigniew Cierniak - tak gorące przyjęcie lokalnej publiczności przynosi szczególną satysfakcję. Serdeczne podziękowania i wyrazy uznania dla kunsztu artystów złożył Zespołowi po koncercie jego organizator - Wójt Gminy Koszęcin, Grzegorz Ziaja. (AK)
2013-01-24 16:21:27

Zawiadomienie

Zawiadomienie o postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Koszęcin, w miejscowościach: Strzebiń, Wierzbie, Sadów, Koszęcin. Zawiadomienie (kliknij aby pobrać...) ..

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony