Urząd Gminy Koszęcin

A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Najnowsze wiadomości

2013-01-24 16:21:27

Zawiadomienie

Zawiadomienie o postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Koszęcin, w miejscowościach: Strzebiń, Wierzbie, Sadów, Koszęcin. Zawiadomienie (kliknij aby pobrać...) ..
2013-01-23 14:47:41

Harmonogram wywozu odpadów

Harmonogram wywozu odpadów segregowanych, zbieranych w workach na terenie miejscowości Koszęcin i Strzebiń w roku 2013: 5 luty 2 kwiecień 4 czerwiec ..
2013-01-21 12:47:35

Rusinowicki Dom Spotkań tętni życiem

Choć Dom Spotkań Wiejskich w Rusinowicach działa dopiero od kilku miesięcy, tętni już życiem, a mieszkańcy korzystają z tego obiektu regularnie i czują się tam naprawdę jak we własnym domu. W tym roku w Rusinowicach po raz pierwszy zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Przedszkolaki zaprezentowały w Domu Spotkań Wiejskich jasełka, zapraszając licznie przybyłych gości do wspólnego kolędowania. Harmonię bogatej choreografii wzbogacone oprawą muzyczną, na którą złożyły się delikatne dźwięki skrzypiec, saksofonu i fletu z pewnością uatrakcyjniła widzom zgłębienie się w treść biblijnego przekazu. O profesjonalizmie i wielkim sercu małych artystów świadczyły gromkie brawa, którym nie było końca. Wspólne kolędowanie zakończone zostało akcją „Światełko do Nieba”, czyli wypuszczeniem lampionów szczęścia. Ok. dwóch tygodni wcześniej, z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich działającego w strukturach Sołeckiego Stowarzyszenia Rozwoju Rusinowic w DSW zorganizowano bal sylwestrowy. W zabawie do białego rana brało udział prawie 100 osób. Impreza była huczna i udana. Koło Gospodyń Wiejskich dziękuje Proboszczowi Rusinowic za wypożyczenie krzeseł, LKS \"DRAGON\" Rusinowice za udostępnienie stolików, Dyrekcji Szkoły Podstawowej za wypożyczenie wieszaków i włączenie się w organizację sylwestra poprzez przygotowanie kotylionów oraz wszystkim osobom pomagającym Nam przy organizacji sylwestra. (Red.)
2013-01-16 09:50:50

Koncert kolędowy Zespołu "Śląsk" w Koszęcinie

Wójt Gminy Koszęcin ma zaszczyt zaprosić na koncert kolęd \"Święta noc\" w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca \"Śląsk\" im Stanisława Hadyny.W programie najpiękniejsze kolędy i pastorałki. Koncert odbędzie się 23 stycznia 2013r. o godz. 18:30 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie Wstęp wolny Serdecznie zapraszamy!
2013-01-15 13:59:55

Projekt „Własna firma- Twoją szansą” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapraszamy na spotkania informacyjne dotyczące projektu, które odbędą się w: Więcej informacji na stronie: http://www.inkubator.tarnogorski.pl/firma/ Masz pomysł na biznes? Teraz możesz uzyskać wiedzę jak skutecznie prowadzić firmę oraz masz szanse na uzyskanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w wysokości 40 000 zł. Zapraszamy mieszkańców podregionu bytomskiego (tj. powiat tarnogórski, lubliniecki, Bytom i Piekary Śląskie) do udziału w projekcie „Własna firma- Twoją szansą\" w ramach Działania 8.1 ”Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany jest do: - osób bezrobotnych, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne w okresie 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, - osób zatrudnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn zakładu pracy u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, - osób, które w ostatnich 12 miesiącach nie prowadziły działalności gospodarczej i nie miały jej zawieszonej. Udział w projekcie jest bezpłatny. W ramach projektu dajemy możliwość: uzyskania wsparcia szkoleniowego i doradczego uzyskania wsparcia inwestycyjnego do 40 000 zł dla 18 osób, uzyskania wsparcia w wysokości 1400 zł miesięcznie przez pierwsze 6 lub 12 miesięcy od założenia firmy, bezpłatnych indywidualnych porad wysokiej klasy doradców, pomocy przy pisaniu biznes planu. Informacje: Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.ul. Sienkiewicza 4942-600 Tarnowskie Górytel. 032 393 29 65www.inkubator.tarnogorski.pl
2013-01-15 13:43:46

Gmina Koszęcin zagrała z całą Polską! XXI Finał WOŚP już podsumowany

Finał XXI Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gminie Koszęcin już za nami. Łącznie udało się zebrać kwotę 10.899,34 zł. Pieniądze do skarbonek zbierało 18 wolontariuszy na terenie Koszęcina, Strzebinia, Sadowa, Rusinowic, Cieszowej i Piłki. Poza tym w Domach Kultury w Koszęcinie i Strzebiniu odbyły się licytacje gadżetów z logo WOŚP przekazanych przez główny sztab Orkiestry, m.in. koszulek, kubka, kalendarza czy notesu. W ramach XXI Finału wieloletnią już tradycją stały się koncerty i inne wydarzenia artystyczne. W tym roku nie było inaczej. W Domu Kultury w Koszęcinie koncert rozpoczął się o godz 15:00. W pierwszej części wystąpiły niemalże wszystkie grupy działające przy Domu Kultury – „Tuptusie” czyli przedszkolaki z programem baletowym, „Chochliki” i „Miraż”, czyli nieco starsze dziewczęta, które tańczą m.in. do szalonych rytmów latino. Zaśpiewali także wychowankowie kółka wokalnego „Muza” oraz uczniowie Zespołu Szkół nr 1 z Koszęcina oraz przedszkolacy z Przedszkola u Cioci Mariolki. W drugiej części koncertowały zespoły rockowe: „Meberlu” z Koszęcina, „Na odwrót” z Lublińca oraz „Great line” z Kalet. Nieco ostrzejsze brzmienia przyciągnęły do Domu Kultury wiele młodzieży i fanów. Program artystyczny w strzebińskim Domu Kultury rozpoczęła Grupa Teatralna ze Szkoły Podstawowej ze Strzebinia z przedstawieniem pt.: „Bajkowe jasełka”. Ponadto zaprezentowały się zespoły taneczne oraz młodzież z grupy wokalnej „Merry Band”. Koncert zamknęła Strzebińska Orkiestra Dęta pod batutą Sławomira Krysia ze świąteczno-rozrywkowym programem. Podobnie jak w Koszęcinie, także strzebinianie chętnie włączyli się w licytowanie gadżetów WOŚPu. W Domu Spotkań Wiejskich w Rusinowicach wystąpiła najmłodsza grupa przedszkolaków z Przedszkola z Rusinowic. Sala wypełniona była po brzegi. Wieczorem Rusinowice wypuściły swoje „światełko do nieba” czyli 100 lampionów szczęścia ufundowanych przez sponsorów. Za ten gest Pani sołtys Jolanta Fortuńska składa serdeczne podziękowania. Dziękujemy każdej osobie, która w jakikolwiek sposób włączyła się w organizację XXI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy lub finansowo wsparła jej działalność. (Red.)
2013-01-14 13:51:13

OBWIESZCZENIE

Koszęcin, dnia 10 stycznia 2013 r. Wójt Gminy Koszęcin ul. Powstańców Śląskich 10 42-286 Koszęcin Nasz znak: Nr RLS 6220.9.2011/2013 OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 33 ust. 1 pkt 1 - 8 oraz ust. 2 i art. 35 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) WÓJT GMINY KOSZĘCIN PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przemysłowa Produkcja Energii Odnawialnej – Nowy Dwór”, polegającego na budowie instalacji do otrzymywania paliwa, jakim jest biogaz do produkcji energii elektrycznej i cieplnej o mocy maksymalnej 2,0 MW, przewidzianego do realizacji w Nowym Dworze w gminie Koszęcin na działce nr 9. Postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedmiotowej inwestycji zostało wszczęte w dniu 14 listopada 2011 r. na wniosek ENERGO 7 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Poznańskiej 62/69. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie decyzją z dnia 9 października 2012 r., znak SKO.0812/I/2/105/2012, uchyliło zaskarżoną decyzją Wójta Gminy Koszęcin z dnia 17 lipca 2012 r. RLS.6220.9.2011/2012. Organem właściwym do wydania powyższej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Koszęcin, natomiast organami właściwymi do wydania opinii i dokonywania uzgodnień w sprawie są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach. Zainteresowani mają możliwość składania uwag i wniosków oraz zapoznania się z niezbędną dokumentacją w niniejszej sprawie w Urzędzie Gminy w Koszęcinie, ul. Powstańców Śl. 10, pok. nr 6a w godz. od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do czwartku, w piątek w godz. od 7.30 do 15.00. Zgodnie z art. 29 w/w ustawy informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w prowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, tj. od dnia 10 stycznia 2013 r. do dnia 31 stycznia 2013 r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: 1) w formie pisemnej, 2) ustnie do protokołu, 3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.). Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Koszęcin. Uwagi i wnioski złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Koszęcinie – www.bip.koszecin.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Koszęcinie i na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu realizacji inwestycji. Informacja w BIP (kliknij...)
2013-01-14 11:47:29

„Małe Projekty” Gminy Koszęcin

Pod koniec ubiegłego roku Fundacja „Spichlerz Górnego Śląska” przeprowadził po raz kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach tzw. „małych projektów”. Na początku stycznia ogłoszone zostały ostateczne listy rankingowe. Łącznie wpłynęły 62 wnioski. Ze względu na ograniczone środki finansowe tylko 24 projekty otrzymają dofinansowanie. 5 spośród tych 24 wniosków dotyczy Gminy Koszęcin. W przypadku dwóch z nich beneficjentem jest bezpośrednio Urząd Gminy Koszęcin – na drugi etap budowy Ogrodu Biblijnego oraz na wydanie folderu promocyjnego Gminy w trzech językach. Poza Urzędem Gminy dotację otrzymają również Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Strzebiń - na organizację IV edycji „Święta Chleba” oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Strzebiniu na organizację edukacyjnego obozu młodzieżowych drużyn pożarniczych. Piątym beneficjentem jest osoba prywatna. Dla przypomnienia: do zakresu realizacji małych projektów należy m.in. podnoszenie jakości życia, rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, rozwijanie turystyki i rekreacji oraz rozmaite działania mające na celu promowanie i ochronę lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego. Ponadto dofinansowanie mogą otrzymać wszelkie projekty inicjujące powstawanie, przetwarzanie lub wprowadzanie na rynek produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby oraz wykorzystywanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej. Beneficjentem może zostać:1) pełnoletnia osoba fizyczna, która jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej i ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju, zwaną dalej \"LSR\", lub wykonuje działalność gospodarczą na tym obszarze albo2) osoba prawna lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze, z wyłączeniem województwa. (MTL)
2013-01-11 14:16:34

Kartki z sercem

Urząd Gminy składa serdeczne podziękowania za wszystkie świąteczne i noworoczne życzenia, które napływały od rozmaitych firm, instytucji oraz organizacji i przyjaciół Gminy Koszęcin. Chcielibyśmy także poinformować Państwa, że tegoroczne kartki z życzeniami bożonarodzeniowymi, które przesyłał Urząd Gminy, zostały przygotowane przez przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy. Dzięki temu każda z nich była unikatowa i wyjątkowa. Za ten gest i serce włożone w tę pracę Urząd składa najserdeczniejsze podziękowania dla wszystkich dzieci i nauczycieli, którzy włączyli się w tę akcję. Mamy nadzieję, że ta wspaniała inicjatywa będzie kontynuowana także w kolejnych latach. (Red.)
2013-01-11 11:22:04

Nowy budżet uchwalony

Tuż po świętach Bożego Narodzenia odbyła się sesja Rady Gminy, której głównym tematem była kwestia budżetu. Po przegłosowaniu wielu wniosków zgłaszanych przez radnych i komisje uchwalony został budżet na rok 2013 r. W porównaniu do roku ubiegłego jest on mniejszy i skromniejszy, ale co najważniejsze - realny. Wynika to przede wszystkim z faktu, że wielkie inwestycje - finansowane głównie ze środków unijnych, jak np. budowa kanalizacji w Koszęcinie i w Strzebiniu, zostały już zakończone. To, że budżet jest mniejszy, nie zmienia jednakże jego dynamiki i pozwala zachować realne perspektywy na rozwój. Mimo wyczerpywania się dotacji z Unii Europejskiej, zachowana jest zdolność do kreowania i podejmowania nowych inwestycji mimo wyczerpywania się unijnych dotacji. Poza tym utrzymywany jest niezmiennie niski poziom zadłużenia. Rada Gminy oraz wójt stoją na stanowisku, że ubytki w pieniądzu nie powinny być rekompensowane poprzez nadmierne zwiększanie podatków. Dlatego wzrosły one o ok. 4%, a niektóre z nich, jak np. podatek od środków transportowych, pozostały bez zmian. Na praktycznie nie zmienionym poziomie pozostały ceny wody, które podniesione zostały tylko symbolicznie – o 1 grosz. Priorytetami inwestycyjnymi w 2013r. będzie modernizacja i rozbudowa infrastruktury dróg, chodników, zwłaszcza w kontekście zakończonej budowy kanalizacji. Rada przeznaczyła również środki na rozmaite remonty w szkołach. Budżet jest skromniejszy, głównie bazuje na własnych środkach Gminy. Jest jednak zrównoważony i realny, a to w tej materii jest kwestią najistotniejszą.

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony