Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Informacja !

Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w 2019 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony