Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Załączniki

 1. DL-1.pdf
 2. DN-1.pdf
 3. DR-1.pdf
 4. IN.pdf
 5. wniosekakcyzawzor.pdf
 6. ZN-1A.pdf
 7. ZN-1B.pdf
 8. ZRL-1.pdf
 9. zkwniosek.pdf
 10. ECHO GMINY 5 2016.pdf
 11. Baza inwentaryzacji emisji_15.06.2015.pdf
 12. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 15.12.2015.pdf
 13. WPIS do kalendarza imprez.dot
 14. DT-1 05.06.pdf
 15. dt-1a__2012.pdf
 16. HARMONOGRAM 2017.jpg
 17. ECHO GMINY 1 2017.pdf
 18. SKMBT_22317031013030.pdf
 19. ECHO GMINY 2 2017.pdf
 20. ECHO GMINY 3 2017.pdf
 21. ECHO GMINY 4 2017.pdf
 22. ECHO GMINY 5 2017.pdf
 23. ECHO GMINY 6 2017.pdf
 24. Wniosek o usunięcie drzew .docx
 25. Zgłoszenie usunięcia drzew .docx
 26. ECHO GMINY 1 2018.pdf
 27. Analiza2013.pdf
 28. ANALIZA STANU GOSPODARKI GMINY KOSZĘCIN 2014.pdf
 29. ANALIZA STANU GOSPODARKI GMINY KOSZĘCIN 2015.pdf
 30. ANALIZA STANU GOSPODARKI GMINY KOSZĘCIN 2016.pdf
 31. ANALIZA STANU GOSPODARKI GMINY KOSZĘCIN 2017.pdf
 32. ECHO GMINY 2 2018.pdf
 33. uchwała z dnia 25 lipca 2018 r..pdf
 34. S28C-118081607420.pdf
 35. harmonogram budżetu obywatelskiego 2019 rok.pdf
 36. zgloszenie-do-ewidencji.doc
 37. Informacja o terminie składania wniosków.doc
 38. wniosek_do_budzetu_obywatelskiego.doc
 39. oświadczenie_w_sprawie_poparcia projektu.doc
 40. Wniosek ksztalcenia.rtf
 41. Wniosek_wydzie.docx
 42. Wniosek o wydanie decyzji.docx
 43. Wniosek o przeniesienie decyzji o zabudowy.doc
 44. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji.doc
 45. Wniosek o wydanie wypisu, wyrysu z planu.doc
 46. Wniosek o wydanie zaświadczenia.doc
 47. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności.doc
 48. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia.doc
 49. Wniosek o wydanie stałego zezwolenia.doc
 50. lista projektów-1.doc
 51. S28C-118092812591.pdf
 52. S28C-118092812590.pdf
 53. KARTA DO GŁOSOWANIA.doc
 54. Wniosek o zabudowy.docx
 55. ECHO GMINY 3 2018.pdf
 56. Dodatek do Echa Gminy 3 2018.pdf
 57. obwiesz_1.pdf
 58. S28C-118110711010.pdf
 59. Ogłoszenie o pierwszym przetargu,Koszęcin.pdf
 60. Ogłoszenie o pierwszym przetargu Wierzbie.pdf
 61. informacja__sesja_rady_gminy.doc
 62. Obwieszczenie - KŁ Dąbrowa.pdf
 63. Obwieszczenie - Nadleśnictwo Koszęcin.pdf
 64. Lista wykonawców POE.pdf
 65. XII POE - Załącznik 2 - Oferta Wykonawcy .pdf
 66. XII POE - Załącznik 1 - Wniosek Inwestora .pdf
 67. XII POE - Regulamin.pdf
 68. ECHO GMINY 4 2018.pdf
 69. SKMBT_C20319010216050.pdf
 70. SKMBT_C20319010216052.pdf
 71. Polowanie Zbiorowe - KŁ Sokół - 27.01.2019 r..pdf
 72. Wzór_wniosku_akcyza_2019.pdf
 73. DT-1_2019.pdf
 74. Załącznik DT-1A_2019.pdf
 75. S28C-119020411430.pdf
 76. ECHO GMINY 1 2019.pdf
 77. Wniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego.pdf
 78. WNIOSEK O WYMELDOWANIE.doc
 79. Wniosek na dowóz dzieci 2018.docx
 80. OŚWIADCZENIE.docx
 81. Regulamin PSZOK.pdf
 82. klauzula informacyjna_Budżet Obywatelski 2019.doc
 83. ECHO GMINY 2 2019.pdf
 84. monitoring - klauzula RODO.doc
 85. LISTA WYKONAWCÓW na cele projektu.pdf
 86. Zaproszenie do złożenia oferty.pdf
 87. CZYNNOŚCI PRAC.pdf
 88. ECHO GMINY 3 2019.pdf
 89. Wniosek o sporządzenie.doc
 90. Wniosek do miejscowego planu.doc
 91. Uwaga do projektu miejscowego.doc
 92. Punkt konsulatcyjny dla usuwania azbestu.pdf
 93. Obwieszczenie 2019 r. - KŁ Dąbrowa.pdf.pdf
 94. UCHWAŁA NR 135-XIII-2019.pdf
 95. UCHWAŁA NR 150-XV-2019.pdf
 96. Harmonogram budżetu obywatelskiego.doc
 97. Zarządzenie w sprawie powołania komisji.pdf
 98. klauzula informacyjna.doc
 99. Oświadczenie w sprawie poparcia.doc
 100. Wniosek do Budżetu Obywatelskiego.doc
 101. Informacja o terminie składania.doc
 102. wykaz_przedsiebiorstw_wpis 31.12.2018.doc
 103. wykaz przedsiębiorstw wykreślonych 31.12. 2018.doc
 104. Informacja o polowaniach- Koło Łowieckie GROT.pdf
 105. Lista_wniosków.pdf
 106. S28C-119100708170.pdf
 107. 170.pdf
 108. Informacja o polowaniach - KŁ Głuszec.pdf
 109. KARTA DO GŁOSOWANIA (1).doc
 110. Informacja o polowaniach - KŁ Sokół.pdf
 111. Informacja o polowaniach-Nadleśnictwo Koszęcin.pdf
 112. Informacja o polowaniach - KŁ Dąbrowa.pdf
 113. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych.docx
 114. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach.doc
 115. Oświadczenie strony na rzecz której decyzja.doc
 116. Oświadczenie podmiotu wstępującego w miej.doc
 117. ECHO GMINY 4 2019.pdf
 118. Polowania Nadleśnictwo Koszęcin.pdf
 119. Terminy polowań - Nadleśnictwo Koszęcin.pdf
 120. Odwołanie polowań Nadleśnictwo Koszęcin.pdf
 121. S28C-119112208260.pdf
 122. Powiadomienie_ryzyko_poz_inf na dzień 27.11.19.doc
 123. Polowania - Nadleśnictwo Koszęcin.pdf
 124. ZDL-2.PDF
 125. ZDL-1.PDF
 126. DL-1.PDF
 127. ZIL-3.PDF
 128. ZIL-2.PDF
 129. ZIL-1.PDF
 130. IL-1.PDF
 131. ZDR-2.PDF
 132. ZDR-1.PDF
 133. DR-1.PDF
 134. ZIR-3.PDF
 135. ZIR-2.PDF
 136. ZIR-1.PDF
 137. IR-1.PDF
 138. ZDN-2.PDF
 139. ZDN-1.PDF
 140. DN-1.PDF
 141. ZIN-3.PDF
 142. ZIN-2.PDF
 143. ZIN-1.PDF
 144. IN-1.PDF
 145. XIII POE - Załącznik 2 - Oferta Wykonawcy.pdf
 146. Lista wykonawców POE.pdf
 147. uchwala_nr_165xvi2019.pdf
 148. uchwala_nr_151xv2019.pdf
 149. XIII POE - Regulamin.pdf
 150. XIII POE - Załącznik 1 - Wniosek Inwestora.pdf
 151. Powiadomienie_ryzyko_przek_ 13.12.2019-1.docx
 152. Polowanie - Nadleśnictwo Koszęcin.pdf
 153. Polowanie - KŁ Dąbrowa.pdf
 154. Zmiana terminu - Nadleśnictwo Koszęcin.pdf
 155. Polowania 06-07.01.2020-Nadleśnictwo Koszęcin.pdf
 156. ECHO GMINY 5 2019.pdf
 157. Polowania Nadleśnictwo Koszęcin-30-31.01.2020.pdf
 158. Harmonogram 2020.pdf
 159. WCZK 2020.01.17-2.doc
 160. śląskie przekroczenie_ryzyko PM10 17.01.2020.pdf
 161. Wykaz przedsiębiorstw wykreślonych-31.12.2019.pdf
 162. Wykaz przedsiębiorstw wpisanych-31.12.2019.pdf

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony