Urząd Gminy Koszęcin

A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

KONSULTACJE PROJEKTÓW UCHWAŁ

KONSULTACJE PROJEKTÓW UCHWAŁ

 

1) uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe,

2)uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

3) uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnychos właścicieli nieruchomośi i zagospodarowania tych odpadów

 

Bezpośredni link do konsultacji

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony