Urząd Gminy Koszęcin

A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

PRZYJĘCIE BUDŻETU NA 2021 ROK

30 grudnia w Domu Kultury w Koszęcinie odbyła się ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy, podczas której jednogłośnie został przyjęty budżet gminy na rok 2021. Rada Gminy uchwaliła dochody w wysokości 59.136.431,52 zł (z tego: dochody bieżące: 58.898.831,52 zł, dochody majątkowe: 23.760,00 zł) oraz wydatki w wysokości 69.352.845,52 zł (z tego: wydatki bieżące: 56.757.880,52 zł, wydatki majątkowe: 12.614.965,00 zł).

Podczas sesji przyjęto również uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Koszęcin oraz uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Koszęcin.

 

Zobacz pozostałe aktualności

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony