Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

LGD „Spichlerz Górnego Śląska” zmienił siedzibę

Chcielibyśmy poinformować wszystkich mieszkańców, że Fundacja Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Górnego Śląska” zmieniła swoją siedzibę. Jej biuro nadal znajduje się w Koszęcinie, ale przy ul. Sienkiewicza 1, (w budynek OSP, w dawnej siedzibie Banku Spółdzielczego). Kontaktować można się również telefonicznie +48 791 584 307 lub mailowo biuro@spichlerz.info.pl Szczegółowe informacje znajdą Państwo również na stronie internetowej www.spichlerz.org.pl Co to takiego Lokalna Grupa Działania? Lokalne Grupy Działania (w skrócie LGD) istnieją w całej Unii Europejskiej na obszarach wiejskich. Lokalna Grupa Działania to partnerstwo instytucji publicznych, przedsiębiorców, organizacji społecznych, rolników i innych osób z sąsiadujących ze sobą gmin. Zazwyczaj działa w formie fundacji lub stowarzyszenia. Mieszkańcy, którzy zakładają LGD, wybierają dla niej nazwę. Potem wspólnie zastanawiają się, co ciekawego mają na swoim terenie (jakie zasoby przyrodnicze, kulturowe, tradycje gospodarcze). Na koniec myślą, jak to wykorzystać do rozwoju swojego obszaru. Tworzą Lokalną Strategię Rozwoju i zapisują w niej cele do zrealizowania na kolejne lata. A na to wszystko otrzymują fundusze w ramach programu LEADER. LGD jest otwarta na nowe osoby. Jej zadaniem jest aktywizować i integrować mieszkańców, rozwijać i promować obszar partnerskich gmin, stopniowo poprawiać jakość życia. Za LGD są odpowiedzialni wszyscy jej założyciele, członkowie czy też partnerzy. To dobro wspólne wszystkich mieszkańców. Każdy może włączyć się ze swoją pasją i pomysłami w jej działania. LGD ma swoje biuro, władze i wielu współpracowników oraz wolontariuszy. Podstawą jej działania jest bowiem zaangażowanie lokalnej społeczności. Które gminy tworzą Spichlerz Górnego Śląska? Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Krupski Młyn, Pawonków, Pilchowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Tworóg, Wielowieś.

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony