Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Nowy budżet uchwalony

Tuż po świętach Bożego Narodzenia odbyła się sesja Rady Gminy, której głównym tematem była kwestia budżetu. Po przegłosowaniu wielu wniosków zgłaszanych przez radnych i komisje uchwalony został budżet na rok 2013 r. W porównaniu do roku ubiegłego jest on mniejszy i skromniejszy, ale co najważniejsze - realny. Wynika to przede wszystkim z faktu, że wielkie inwestycje - finansowane głównie ze środków unijnych, jak np. budowa kanalizacji w Koszęcinie i w Strzebiniu, zostały już zakończone. To, że budżet jest mniejszy, nie zmienia jednakże jego dynamiki i pozwala zachować realne perspektywy na rozwój. Mimo wyczerpywania się dotacji z Unii Europejskiej, zachowana jest zdolność do kreowania i podejmowania nowych inwestycji mimo wyczerpywania się unijnych dotacji. Poza tym utrzymywany jest niezmiennie niski poziom zadłużenia. Rada Gminy oraz wójt stoją na stanowisku, że ubytki w pieniądzu nie powinny być rekompensowane poprzez nadmierne zwiększanie podatków. Dlatego wzrosły one o ok. 4%, a niektóre z nich, jak np. podatek od środków transportowych, pozostały bez zmian. Na praktycznie nie zmienionym poziomie pozostały ceny wody, które podniesione zostały tylko symbolicznie – o 1 grosz. Priorytetami inwestycyjnymi w 2013r. będzie modernizacja i rozbudowa infrastruktury dróg, chodników, zwłaszcza w kontekście zakończonej budowy kanalizacji. Rada przeznaczyła również środki na rozmaite remonty w szkołach. Budżet jest skromniejszy, głównie bazuje na własnych środkach Gminy. Jest jednak zrównoważony i realny, a to w tej materii jest kwestią najistotniejszą.

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony