Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Comenius Regio - czas na podsumowanie

OSTATNIE MOBILNOŚCI Po raz ostatni przedstawiciele Zespołu Szkół w Koszęcinie, Urzędu Gminy w Koszęcinie oraz Centrum Edukacji Regionalnej w Koszęcinie gościli w dniach od 5-12 maja br. w ramach projektu „Paint,Sing and Dance Modern Europe” w szwedzkiej Gminie Bracke.Po raz ostatni także przedstawiciele ze Szwecji gościli w dniach od 3 - 6 czerwca br. w Koszęcinie. Podczas ostatnich spotkań w Polsce i Szwecji dokonano podsumowania realizacji projektu, rozmawiano także na temat perspektyw dalszej współpracy między Gminą Bracke a Gminą Koszęcin. Przedstawiciele obydwu gmin zgodnie stwierdzili, ze możliwość udziału w projekcie, wymiany doświadczeń ,poznawania własnych kultur, zwyczajów, mentalności, sposobu życia znacznie ubogaca percepcję osób dorosłych, ma rzeczywisty wpływ na niwelowanie stereotypowego myślenia o cechach danych narodów, sprzyja rozwojowi osobistemu i zawodowemu. Realizacja projektu sprzyjała także poznawaniu własnej kultury i sztuki oraz własnej twórczości lokalnej. Całkowicie potwierdziły się słowa Stanisława Jachowicza. ”Cudze chwalicie, Swego nie znacie, Sami nie wiecie, Co posiadacie”. Warto czasem zdać sobie sprawę, że wokół nas jest wiele zachwycających miejsc, wielu ciekawych ,wybitnych ludzi, wielu niezwykle utalentowanych artystów i twórców. W przyszłych wydaniach :”ECHA GMINY” zaprezentujemy sylwetki i wywiady z lokalnymi artystami. Koordynator projektu Ewa Brodowy W naszym trwającym od dwóch lat projekcie nadszedł czas podsumowań. Po raz ostatni delegacja z Gminy Koszęcin gościła w szwedzkiej Gminie Bracke, po raz ostatni również partnerzy szwedzcy zawitali w Koszęcinie. Dwuletnia wymiana doświadczeń edukacyjnych i samorządowych zaowocowała przede wszystkim wzrostem wiedzy osób uczestniczących w projekcie. Poznawaliśmy mocne i słabe strony naszych systemów edukacji, metod wychowawczych, programów nauczania, sposobów wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych oraz promowania lokalnych artystów i rękodzielników. Nasze spotkania w ramach mobilności pozwoliły jednak nie tylko wzajemnie się poznać i zrozumieć, ale znacznie przyczyniły się do rozwoju zawodowego pracowników instytucji biorących w nich udział. W ankietach ewaluacyjnych nauczyciele zwracali uwagę głównie na, zupełnie inne niż w Polsce, jednak warte zastanowienia i być może przeniesienia na grunt polski, metody nauczania i komunikacji z uczniami. Zgodnie twierdzono, że szkoła szwedzka uczy kreatywnego myślenia oraz praktycznego przygotowania do życia, że kontakty między nauczycielami i uczniami cechuje ogromna tolerancja, jednocześnie zaś zwraca się ogromną uwagę na indywidualne podejście do ucznia. Na pracownikach urzędu gminy wrażenie robiła natomiast w Szwecji prostota i brak biurokracji w kontaktach pomiędzy petentami i urzędnikami, a także możliwość udzielenia w jednym miejscu kompleksowej informacji i pomocy osobom, które takiej pomocy w jakiejkolwiek dziedzinie potrzebują. Pracownicy Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” zafascynowani byli natomiast bogactwem kultury szwedzkiej oraz ogromnym szacunkiem, jakim darzy się w Szwecji lokalnych rzemieślników, wytwórców, przedsiębiorców. Przedstawiciele ze Szwecji podziwiali z kolei, między innymi, naszą gościnność i otwartość, nasze dążenie do perfekcjonizmu w przygotowywaniu dzieci i młodzieży do występów, przedstawień itp. ,bogactwo kulturowe regionu i Koszęcina oraz ,co nie ulega wątpliwości, kunszt i artyzm Zespołu Pieśni i Tańca ”Śląsk”. Niewątpliwie dziwił ich natomiast nasz pośpiech, przerost biurokracji, bardzo skomplikowane zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli, wymogi co do wykształcenia i konieczności ciągłego dokształcania się nauczycieli, bardzo sformalizowane programy nauczania, ogromna i ciągle wzrastająca liczba przepisów utrudniających życie mieszkańcom. Mimo sporych różnic pomiędzy naszą mentalnością i sposobem życia, projekt sprawił, że z radością spotykaliśmy się w zarówno w Bracke, jaki i w Koszęcinie. W ciągu dwóch lat, w ramach projektu, odbyło się w sumie 47 mobilności, przeprowadzono kilka konkursów plastycznych w naszych szkołach, przeprowadzono lekcje na temat wiedzy o Szwecji, uczniowie poznali szwedzkie i polskie tańce narodowe, urządziliśmy kilka wernisaży prac naszych lokalnych artystów, młodzi ludzie pobierający lekcje gry na fortepianie uczyli się utworów najbardziej znanych polskich i szwedzkich kompozytorów, przeprowadziliśmy spotkania i konferencje poświęcone m.in. wspieraniu przez gminy uczniów szczególnie uzdolnionych oraz roli gmin w promowaniu lokalnych artystów. Projekt udało się zrealizować dzięki ogromnemu zaangażowaniu nauczycieli Zespołu Szkół w Koszęcinie, a także dzięki dobrej współpracy z wszystkimi partnerami projektu. Chciałabym w tym miejscu podziękować Wójtowi i Radzie Gminy Koszęcin za wsparcie finansowe i merytoryczne realizacji projektu, Dyrekcji Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny za wyrażenie zgody na wspólną realizację projektu, pracownikom Zespołu „Śląsk” i Centrum Edukacji Regionalnej w Koszęcinie za przeprowadzone warsztaty taneczne i regionalne oraz Dyrekcji i nauczycielom Zespołu Szkół w Koszęcinie, w tym zwłaszcza: nauczycielkom języka angielskiego : Pani Celinie Łokaj, Pani Annie Franke, Pani Halinie Mzyk za pełnienie roli tłumaczy podczas wszystkich spotkań, konferencji, rozmów, wyjazdów itp.; Pani Iwonie Lachowskiej-Ujma, Pani Katarzynie Janiczek, Panu Marcinowi Painta za przygotowywanie konkursów, prezentacji, występów, produktów finalnych projektu, a także wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w realizacji projektu. Mamy nadzieję, że w przyszłości uda nam się kontynuować, w innych formach, niż dotychczas, współpracę z Gminą Bracke. (Koordynator projektu - Ewa Brodowy)

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony