Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

WÓJT GMINY KOSZĘCIN Ogłasza II rokowania poprzetargowe na sprzedaż nieruchomości położonej w Koszęcinie przy ul. Zamkowej 2

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży, oznaczona jest jako działka 2954/671 o pow. 0,0821ha zapisana w KW CZ1L/00044095/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu, własność Gminy Koszęcin. 1. Nieruchomość zabudowana jest parterowym budynkiem usługowo-gastronomicznym o pow. użytkowej 276,80m2. Nieruchomość ma kształt zbliżony do prostokąta. 2. Cena wywoławcza - 106.000,00 zł. /sto sześć tysięcy/ brutto zwolnione z VAT. 3. Nieruchomość znajduje się w strefie konserwatorskiej A1, w obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Teren oznaczony jest symbolem „U” o przeznaczeniu podstawowym pod usługi, handel, rzemiosło gastronomię, administrację. Rokowania odbędą się 6 grudnia 2013r. w Urzędzie Gminy Koszęcin w sali nr 16, o godz. 10.00 3. Zaliczkę w wysokości 10.000,00 zł /dziesięć tysięcy/ należy wpłacić na konto Gminy Koszęcin: Bank Spółdzielczy w Koszęcinie nr Koszęcinie nr 84 82880004 2000 0000 0013 0010 w terminie do dnia 3 grudnia 2013r. 4. Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 3 grudnia 2013r. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. 5. Pełna treść ogłoszenia została wywieszona na tablicy ogłoszeń UG Koszęcin, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.koszecin.pl Dodatkowe informacje i szczegóły przetargu można uzyskać na stronie internetowej www.koszecin.pl lub w UG Koszęcin, ul. Powstańców Śl. 10, pokój 3, tel. 034 3210 833. Informacja w BIP Wójt Gminy Koszęcin (-) mgr inż. Grzegorz Ziaja

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony