Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Pytanie do Wójta

zadaj pytanie
2018-07-17 12:28:06 Kamil

Jakie działania podejmuje pan w kierunku obsadzenia stanowiska sekretarza gminy, od momentu gdy nabył pan informację o odejściu pracownika na emeryturę?

Opowiedź 2018-07-19 15:10:02: Witam, zatrudnienie sekretarza następuje w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Obsadzenie stanowiska sekretarza nie może nastąpić w drodze powierzenia pełnienia obowiązków. Ogłoszony w kwietniu 2018 r. nabór pozostał nierozstrzygnięty. Jedyny kandydat nie uzyskał wymaganej Regulaminem liczby punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. W najbliższym czasie zamierzam powtórzyć nabór. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-17 12:19:21 Kamil

Szanowny Panie Wójcie, ogłosił pan regulamin funduszu sołeckiego w gminie Koszęcin. A co z funduszem dla wsi Koszęcin?

Opowiedź 2018-07-19 08:25:39: Witam, fundusz sołecki stanowi instytucję, której adresatem są wyłącznie sołectwa, a więc jednostki pomocnicze gmin wiejskich. Koszęcin nie jest sołectwem, w konsekwencji nie skorzysta ze środków funduszu sołeckiego. Koszęcin może skorzystać ze środków przewidzianych w ramach Budżetu Obywatelskiego. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-17 09:22:50 Marysia

jakie konsekwencje zamierza wyciągnąć Pan od firmy odpowiedzialnej za wodę w Koszęcinie?? Może jakiś przetarg? Firma od dawna obsługuje nasza Gminę widocznie przestaje się starać.

Opowiedź 2018-07-19 14:16:31: Szanowna Pani, aby odpowiedzieć na pytanie o możliwe konsekwencje, jakie poniesie przedsiębiorstwo wodociągowe zaopatrujące w wodę naszą Gminę, musimy najpierw poznać przyczynę utraty przydatności wody do spożycia. Wezwałem firmę EKO-SAN do złożenia szczegółowych wyjaśnień i okazania wyników badań wody. Jestem również w stałym kontakcie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublińcu. Po poprawieniu jakości wody, przyjdzie czas na ustalenie osób odpowiedzialnych za obecną sytuację. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-17 07:42:01 Jacek

Wszystkie sołectwa już omówiły swoje sprawy. Kiedy odbędzie się zebranie wiejskie w Koszęcinie?

Opowiedź 2018-07-19 14:15:32: Szanowny Panie Jacku, Koszęcin nie jest sołectwem, tym samym nie mogę formalnie zwołać zebrania wiejskiego. Sprawy bieżące omawiam z mieszkańcami codziennie podczas spotkań indywidualnych w Urzędzie Gminy. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-14 10:19:15 Sebastian

Witam jak wyglada sytuacja z planami budowy wodociągiu w miejscowości Łazy i kiedy rozpocznie się inwestycja

Opowiedź 2018-07-19 08:24:43: Szanowny Panie Sebastianie, do 31 lipca 2018 r. Wykonawca ma przedstawić gotowy projekt budowlano-wykonawczy w ramach zadania pn. "Projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociągowej dla miejscowości Łazy." Tak, jak już informowałem, po otrzymaniu dokumentacji projektowej Gmina będzie aplikowała o środki zewnętrzne na budowę sieci wodociągowej dla miejscowości Łazy, ponieważ tak duża inwestycja przekracza obecnie możliwości budżetu Gminy. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-13 00:55:44 Lusia

Panie Wójcie moje pytanie dotyczące boisk dotyczy Strzebinia.Pozdrawiam

Opowiedź 2018-07-16 09:48:56: Witam, trwają prace wykończeniowe w obrębie płyty boiska LKS w Strzebiniu. Jeśli chodzi o boisko przy Szkole Podstawowej oraz zaplecze socjalne przy boisku LKS, to nadal oczekuję na rozstrzygnięcie konkursu w ramach, którego Gmina ubiega się o uzyskanie dofinansowania na wykonanie planowanych inwestycji. Odpowiadając na dalszą część Pani pytania, to potwierdzam, że planuję budowę ścieżki pieszo-rowerowej Strzebiń - Koszęcin. Trwają prace związane z ustaleniem stanu prawnego nieruchomości. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-12 08:28:19 kora

Panie Wójcie czy w najbliższym czasie jest możliwość utworzenia ścieżki rowerowej z Rusinowic do Piłki wzdłuż drogi asfaltowej?

Opowiedź 2018-07-16 09:31:03: Witam, kwestia budowy ścieżki rowerowej z Rusinowic do Piłki była omawiana podczas spotkań wiejskich. Droga, o której mowa w pytaniu, jest drogą powiatową, dlatego wybudowanie ścieżki w pasie drogowym należy do Starostwa Powiatowego w Lublińcu (zarządcy drogi). Rozważam alternatywne rozwiązanie wybudowania ścieżki poza pasem drogowym, ale wymaga to zgody właścicieli nieruchomości, przez które miałaby przebiegać planowana ścieżka rowerowa. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-10 11:54:52 Lusia

Witam.Panie Wójcie proszę o informację jak wygląda sprawa boiska przy Szkole Podstawowej i remontu boiska LKS.Chciałam zapytać również czy są plany budowy ścieżki rowerowej Strzebiń-Koszęcin

Opowiedź 2018-07-12 07:59:38: Witam, proszę o wskazanie, w jakiej miejscowości znajdują się boiska, o które Pani pyta. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-09 08:56:14 GOSIA

WITAM KIEDY W URZĘDZIE BĘDZIE MOŻNA PŁACIĆ KARTĄ? POZDRAWIAM

Opowiedź 2018-07-10 12:20:27: Szanowna Pani Małgorzato, zamierzamy przystąpić do Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publiczne. Urząd nie będzie obciążany opłatami z tytułu korzystania z terminala lub terminali, ani za obsługę realizowanych płatności dokonywanych w ramach Programu. Również klienci Urzędu, dokonujący płatności z wykorzystaniem terminala POS nie będą ponosić opłat za dokonanie transakcji realizowanych w ramach Programu. O podpisaniu umowy poinformuję mieszkańców m.in. na naszej stronie internetowej. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-06 14:18:35 kora

Pytanie odnośnie stołówki w szkole podstawowej w Rusinowicach w związku z nowym programem rządowym "Stołówka Plus", którego pierwszy etap ma zostać wdrożony 01.09.2019r.

Opowiedź 2018-07-09 07:40:25: Witam, w tym roku zlecę opracowanie koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej w Rusinowicach, w której zakładam m.in. budowę stołówki i kuchni. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-06 14:17:30 kora

Szanowny Panie Wójcie, mam pytanie odnośnie rozbudowy szkoły podstawowej w Rusinowicach, a także przedszkola. Czy i kiedy jest planowana taka inwestycja?

Opowiedź 2018-07-09 07:41:12: Szanowna Pani, w zeszłym tygodniu odbyło się spotkanie z rodzicami dzieci z Rusinowic w sprawie rozbudowy Szkoły Podstawowej, podczas którego ustalono, że do końca 2018 r. Gmina zleci wykonanie koncepcji rozbudowy budynku Szkoły, z uwzględnieniem pomieszczeń planowanego przedszkola. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-05 23:34:46 Aadiiii

Panie Wójcie czy w najbliższych latach przewidywana jest zmiana planu zagospodarowania przestrzennego na ul. Cieszowskiej za ostatnim budynkiem nr 7

Opowiedź 2018-07-06 13:22:27: Witam, uchwałą Nr 456/XLVIII/2018 z dnia 27 marca 2018 r. Rada Gminy Koszęcin przystąpiła do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koszęcin obszaru położonego w rejonie ulicy Cieszowskiej w Koszęcin. Natomiast uchwałą Nr 469/XLVIII/2018 z dnia 27 marca 2018 r. Rada Gminy Koszęcin przystąpiła do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Cieszowskiej w Koszęcinie. W sprawie szczegółowego postępu prac planistycznych proszę o kontakt bezpośrednio z pracownikiem Urzędu Gminy Panią Gabrielą Panok z Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, tel. 34 3576 100 w. 133, 034 3210 833. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-04 12:28:26 Sabina

Czy w tym roku wydany był dopiero jeden numer Echa Gminy?

Opowiedź 2018-07-05 15:02:37: Szanowna Pani Sabino, zgadza się, do tej pory ukazał się jeden numer. W tym miesiącu planuję wydanie drugiego numeru "Echa Gminy". Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-03 18:55:41 przystanek

Na jakie żądanie? Żaden bus nie jeździ po stronie, po której został postawiony przystanek, nikt z niego nie może skorzystać.Gdzie są przystanki o które wnioskowali mieszkańcy?

Opowiedź 2018-07-04 08:35:51: Szanowna Pani, podejrzewam, że ilu jest mieszkańców tyle koncepcji i pomysłów dotyczących miejsc ustawienia przystanków, szczególnie niektóre osoby mieszkające w pobliżu przystanków protestują przeciwko wybranej lokalizacji. Chcę jednak zauważyć, że dokładna lokalizacja każdego przystanku ustalona jest przez projektanta i wymaga zmiany organizacji ruchu w tym zakresie. Mieszkańcy wnioskowali o ustawienie przystanku w okolicy sklepu Biedronka, wybrana lokalizacja na ulicy Ligonia jest optymalna, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo ruchu drogowego. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-03 07:27:55 spotkanie

17.05.2018r. wójt był na spotkaniu w Katowicach. Czego dotyczyło spotkanie, kto w nim uczestniczył, jaki to ma związek z gminą Koszęcin?

Opowiedź 2018-07-03 13:12:22: Witam, spotkanie, o którym mowa w pytaniu, odbyło się w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim i dotyczyło kwestii związanych z trwałością projektów realizowanych przez Gminę z udziałem środków unijnych. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-02 14:55:30 Bernard

Uprzejmie proszę o informację ,na jakim etapie przygotowania znajdują się prace związane z gazyfikacją naszej gminy .Może jakiś termin przystąpienia do realizacji ?..

Opowiedź 2018-07-09 07:39:31: Szanowny Panie Bernardzie, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. zatwierdziła koncepcję gazyfikacji miejscowości Koszęcin. Spółka zakłada, że uzyska pozwolenie na budowę sieci gazowej do IV kwartału 2021 r. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na stronie Urzędu Gminy. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-01 15:15:36 przystanek

Czy może pan wyjaśnić z jakich środków transportu można wysiąść i wsiąść na przystanku wyznaczonym po północnej stronie ulicy Ligonia, 200 metrów do miejsc, o które wnioskowali mieszkańcy?

Opowiedź 2018-07-03 13:10:41: Witam, przystanek na ulicy Ligonia w Koszęcinie jest przystankiem na żądanie tj. busy zatrzymują się na nim wyłącznie wtedy, gdy potrzeba wsiadania lub wysiadania zostanie odpowiednio zasygnalizowana przez podróżnych. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-01 15:02:32 spotkanie

17.05.2018r. wójt był na spotkaniu w Wadowicach. Czego dotyczyło spotkanie, kto w nim uczestniczył, jaki to ma związek z gminą Koszęcin?

Opowiedź 2018-07-02 14:39:11: Witam, zapis w protokole z obrad w sesji jest omyłką pisarską, spotkanie w dniu 17 maja 2018 r. odbyło się w Katowicach. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-01 15:00:26 spotkanie

16.05.2018r. wójt był na spotkaniu w Warszawie w Ministerstwie Środowiska, w kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Czego dotyczyło to spotkanie, co obecność wójta daje gminie Koszęcin?

Opowiedź 2018-07-02 14:44:20: Witam, spotkanie w Ministerstwie Środowiska dotyczyło spraw związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych powstałych na terenie naszej Gminy, w szczególności grupowego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy ww. usługi, którego nasza Gmina jest liderem. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-01 14:57:40 alkohol

Czy alejka jest miejscem publicznym i czy można tam spożywać alkohol? Które miejsca w Koszęcinie są wyznaczone i można tam spożywać alkohol?

Opowiedź 2018-07-03 07:49:24: Witam, szczegółowe zasady w tym zakresie określa ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Obowiązująca od 9 marca 2018 r. nowelizacja ww. ustawy wprowadziła zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów. Problemem jest brak ustawowej definicji "miejsca publicznego". Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 września 2015 r. "Działanie „w miejscu publicznym” musi być podjęte w przestrzeni dostępnej dla ogółu, do której nieograniczony dostęp ma bliżej nieokreślona liczba ludzi. Przykładowo, miejscem publicznym są: ulica, plac, park, sklep czy obiekt użyteczności publicznej (dworzec, urząd)". Rada gminy w drodze uchwały może wprowadzić odstępstwo od zakazu w określonym miejscu publicznym na terenie gminy, jeżeli uzna, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego. Rada Gminy w Koszęcinie nie wskazała takich miejsc. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

Znaleziono: 158 pozycji
Strona 1 z 8   1 2 3 4 5 6 7 8 następna >>

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony