„Małe Projekty” Gminy Koszęcin

Czytanie treści strony dostępne.
Pod koniec ubiegłego roku Fundacja „Spichlerz Górnego Śląska” przeprowadził po raz kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach tzw. „małych projektów”. Na początku stycznia ogłoszone zostały ostateczne listy rankingowe. Łącznie wpłynęły 62 wnioski. Ze względu na ograniczone środki finansowe tylko 24 projekty otrzymają dofinansowanie. 5 spośród tych 24 wniosków dotyczy Gminy Koszęcin. W przypadku dwóch z nich beneficjentem jest bezpośrednio Urząd Gminy Koszęcin – na drugi etap budowy Ogrodu Biblijnego oraz na wydanie folderu promocyjnego Gminy w trzech językach. Poza Urzędem Gminy dotację otrzymają również Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Strzebiń - na organizację IV edycji „Święta Chleba” oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Strzebiniu na organizację edukacyjnego obozu młodzieżowych drużyn pożarniczych. Piątym beneficjentem jest osoba prywatna. Dla przypomnienia: do zakresu realizacji małych projektów należy m.in. podnoszenie jakości życia, rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, rozwijanie turystyki i rekreacji oraz rozmaite działania mające na celu promowanie i ochronę lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego. Ponadto dofinansowanie mogą otrzymać wszelkie projekty inicjujące powstawanie, przetwarzanie lub wprowadzanie na rynek produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby oraz wykorzystywanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej. Beneficjentem może zostać:1) pełnoletnia osoba fizyczna, która jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej i ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju, zwaną dalej \"LSR\", lub wykonuje działalność gospodarczą na tym obszarze albo2) osoba prawna lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze, z wyłączeniem województwa. (MTL)

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

×
Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe