"Śląskie. Przywracamy błękit"

Czytanie treści strony dostępne.

logo

"Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego" 
LIFE20 IPE/PL/000007 - LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY

Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej , zarządzany przez Komisję Europejską, zajmujący się współfinansowaniu projektów z zakresu ochrony środowiska i klimatu. Jednym z takich projektów jest realizowany w województwie śląskim   w latach 2022 – 2027 projekt  „Śląskie. Przywracamy błękit”. Jego celem jest sprawna i efektywna realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego  przyjętego  przez Sejmik Województwa Śląskiego w 2020 r.

Liderem  projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, a  partnerami  poszczególne subregionalne związki gmin i powiatów oraz jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa śląskiego, w tym Gmina Koszęcin – łącznie 90 partnerów.

Realizacja Programu przyczyni się do poprawy jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń na zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego. Podjęte w ramach projektu działania umożliwią znaczące przyspieszenie tempa wymiany urządzeń grzewczych małej mocy (poniżej 1MW) opalanych paliwami stałymi w sektorze komunalno-bytowym, co stanowi główne źródło sytuacji problemowej na terenie województwa. Istotną częścią projektu jest też podniesienie poziomu wiedzy w różnych grupach docelowych w zakresie niskiej emisji oraz działań zapobiegawczych.

Główne kierunki projektu „Śląskie. Przywracamy błękit” to m.in.: stworzenie systemu wsparcia doradczego ( zatrudnienie w urzędach eko-doradcy), ograniczenie emisji transportowej, koncepcje zwiększenia obszarów zieleni, przyspieszenie tempa wymiany urządzeń grzewczych małej mocy, modele zmniejszenia oddziaływania środowiskowego w budynkach użyteczności publicznej, utworzenie regionalnego systemu eko-informacji mieszkańca, skoordynowanie wykorzystania środków krajowych i zagranicznych na rzecz poprawy jakości powietrza. 

W związku z tym w naszej gminie od 1 kwietnia zatrudniony został Ekodoradca, którego zadaniem będzie m.in. prowadzenie szeroko definiowanej działalności informacyjno - edukacjnej mieszkańców w zakresie poprawy jakości powietrza, doradztwo w zakresie dostępnych źródeł finansowania, udział w kontrolach palenisk realizowanych na terenie gminy, doradztwo w zakresie doboru urządzeń grzewczych oraz wsparcie w zakresie dostępnych źródeł finansowania.
Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego pomoże przybliżyć się do osiągnięcia celu strategicznego, jakim jest dobra jakość powietrza w regionie. 

Całkowita wartość projektu: 16 515 020 euro (ok. 76 mln zł), w tym:
•    środki LIFE (60%): 9 908 979 euro (ok. 45,6 mln zł)
•    środki NFOŚiGW (35%): 5 780 243 euro (tj. 25 883 350 zł)
•    łączny wkład własny wszystkich partnerów (5%): 825 798 euro (ok. 3,8 mln zł),  z czego wkład własny Województwa Śląskiego: 412 121 euro (ok. 1,9 mln zł).

Więcej informacji na stronie internetowej: https://powietrze.slaskie.pl/content/slaskie-przywracamy-blekit
 

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

×
Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe