REJESTRACJA - UZYSKANIE NUMERU PESEL

Czytanie treści strony dostępne.

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.
Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)
Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.


Od 16 marca 2022 r. (tj. środa) ruszył system rejestracji uchodźców z Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer Pesel.

Nadanie numeru PESEL zagwarantuje legalność pobytu obywatelom Ukrainy, a także ich małżonkom niemającym obywatelstwa ukraińskiego, którzy przybyli z Ukrainy do Polski od początku rosyjskiej inwazji. Pobyt będzie uznany za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego br.

W przypadku gdy wjazd obywatela Ukrainy na terytorium RP nie został zarejestrowany przez Komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej, jego pobyt na terytorium Polski będzie rejestrowany po złożeniu wniosku w urzędzie gminy o nadanie numeru PESEL.

Najważniejsze informacje dotyczące uzyskania numeru PESEL można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany--usluga-dla-obywateli-ukrainy.

Отримайте номер PESEL – послуга для іноземців: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel--usluga-dla-cudzoziemcow-ua

Film instruktażowy dla obywateli Ukrainy - nadanie numeru PESEL, Profil Zaufany oraz aplikacja mObywatel

 

Załączniki


Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

×
Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe