POMOC FINANSOWA I RZECZOWA

Czytanie treści strony dostępne.

INFORMACJA
W dniu 07 kwietnia 2022 od godz. 1200 do godz. 1400 zapraszamy osoby, które złożyły wnioski w miesiącu marcu 2022, po odbiór Jednorazowego Świadczenia Pieniężnego 300zł; w kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Koszęcin, ul. Sobieskiego 11a.
Aby odebrać pieniądze prosimy zabrać dokument ze zdjęciem oraz dokument PESEL.


ІНФОРМАЦІЯ
7 квітня 2022 року від 1200 до 1400, ми запрошуємо людей, які подали заявки в березні 2022 року, отримати одноразову грошову допомогу в розмірі 300 злотих; в касах міського центру соціального захисту Кошенцин, вул. Собеського 11а.
Щоб отримати гроші, візьміть посвідчення особи з фотографією та документ PESEL.


INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZENIA DLA OSÓB, KTÓRE PRZYJĘŁY OBYWATELI UKRAINY

Informujemy, że wraz z dniem 30 kwietnia br. w życie weszły nowe przepisy dotyczące wzoru wniosku o świadczenie pieniężne.

Świadczenie pieniężne jest przyznawane:

 • na wniosek według wzoru określonego w nowelizacji rozporządzenia (wzór),
 • świadczenie wynosi 40 zł na jedną osobę za dzień i przysługuje tylko w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który posiada nadany numer PESEL,
 • świadczenie przysługuje za łączny okres 120 dni, w przypadku dłuższego okresu, w którym zapewniane jest zakwaterowanie i wyżywienie, należy dodatkowo uzasadnić wniosek o przyznanie świadczenia. 

Wniosek składa się w Urzędzie Gminy w sekretariacie, pokój nr 10. Obligatoryjnym załącznikiem do wniosku jest karta osoby przyjętej do zakwaterowania (wzór).

Klauzula informacyjna RODO


POMOC W POSTACI JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO W WYSOKOŚCI 300 ZŁ NA OSOBĘ, PRZEZNACZONEGO NA UTRZYMANIE, W SZCZEGÓLNOŚCI NA POKRYCIE WYDATKÓW NA ŻYWNOŚĆ, ODZIEŻ, OBUWIE, ŚRODKI HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ OPŁATY MIESZKANIOWE

Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia  24 lutego 2022r. do dnia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 specustawy, deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i został wpisany do rejestru PESEL.

Wniosek o wypłatę pomocy składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koszęcinie, ul. Sobieskiego 11a (budynek Domu Kultury)

WZÓR WNIOSKU O ŚWIADCZENIE JEDNORAZOWE PL/UA

Świadczenie przyznaje się bez względu na dochód.


OBYWATELOM UKRAINY MOGĄ BYĆ PRZYZNANE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I NIEPIENIĘŻNE Z SYSTEMU POMOCY SPOŁECZNEJ, NA PRZYKŁAD:

 1. posiłek dla dzieci i młodzieży przyznawany doraźnie, na czas nie dłużej niż 2 m-ce 
 2. posiłek, produkty żywnościowe lub zasiłek celowy na żywność w przypadku gdy osoba nie ma zapewnionego wyżywienia

 3. praca socjalna

 4. poradnictwo specjalistyczne – pomoc psychologiczna

Wniosek o wypłatę pomocy składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koszęcinie, ul. Sobieskiego 11a (budynek Domu Kultury)

Wzór wniosku o przyznanie świadczeń PL
Oświadczenie dla cudzoziemca PL/UA

Świadczenia mogą być przyznawane, zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z oświadczeniem. W przypadku gdy uprawnienie do świadczenia nie obejmuje pełnego miesiąca (np. osoba przez część miesiąca przebywała na terytorium Ukrainy), świadczenie przyznaje się za niepełny miesiąc, a kwotę świadczenia ustala się, dzieląc pełne kwoty przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni objętych świadczeniem.


POMOC ŻYWNOŚCIOWA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014–2020(PO PŻ)

Obywatel Ukrainy może zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce pobytu, w celu otrzymania skierowania odbiór żywności. Pomoc w formie paczek żywnościowych lub posiłków przyznaje się, na podstawie złożenia przez osobę potrzebującą oświadczenia o wysokości dochodu.
 


ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE Z PROGRAMU RODZINA 500+

Od 26 marca obywatele Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennym, będą mogli składać wnioski o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+.

Dlatego w dniach 26-27 marca 2022 r. w godzinach 9:00 -15:00 placówki Oddziału ZUS w Częstochowie będą otwarte dla  obywateli Ukrainy.

Adresy placówek Oddziału ZUS w Częstochowie

 • Oddział ZUS w Częstochowie - ul. Dąbrowskiego 43/45
 • Inspektorat ZUS w Kłobucku - ul. Targowa 3 a
 • Inspektorat ZUS w Lublińcu - ul. Oleska 26
 • Inspektorat ZUS w Myszkowie - ul. Sikorskiego 57
 • Biuro Terenowe ZUS w Koniecpolu - ul. Rynek 1

Ważne! Wnioski w języku ukraińskim będzie można składać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Aby złożyć wniosek do ZUS potrzebny będzie:

 • polski numer identyfikacyjny PESEL osoby składającej wniosek i dziecka,
 • adres mailowy osoby,
 • polski numer telefonu,
 • numer rachunku bankowego w Polsce.

Aby złożyć wniosek nie jest konieczna wizyta w ZUS

Można samodzielnie:

 • założyć i potwierdzić profil PUE ZUS (za pomocą profilu zaufanego);
 • złożyć wniosek o 500+ przez PUE ZUS.

ZUS: ruszyła infolinia dla obywateli Ukrainy

W poniedziałek, 21 marca, ZUS uruchomił specjalną linię telefoniczną w języku ukraińskim i polskim w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy. Chodzi o osoby, które przybyły do Polski po 23 lutego tego roku w wyniku konfliktu zbrojnego.

 • Infolinia jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 18:00 pod numerem 22 444 02 55. Opłata za połączenie jest według stawek operatorów. Wśród osób obsługujących infolinię są m.in. uchodźcy z Ukrainy – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego. Konsultanci infolinii udzielają informacji: o rodzajach świadczeń rodzinnych przyznawanych i wypłacanych przez ZUS, jak wypełnić wnioski o te świadczenia, jakie dane są niezbędne do podania by wniosek był kompletny oraz jak zarejestrować profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
 • Ponadto w sprawach ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla uchodźców można też zadawać pytania za pośrednictwem poczty email. Został utworzony specjalny adres mejlowy UA@zus.pl. Jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości, chciałby się dowiedzieć jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać świadczenie rodzinne wypłacane przez ZUS dla obywateli Ukrainy może je także zadać majlowo – dodaje rzeczniczka.    

Również na stronie internetowej ZUS dostępne są informacje w języku ukraińskim w zakresie świadczeń i niezbędnych informacji dotyczących ubezpieczeń społecznych oraz dostęp do strony internetowej, gdzie mogą dowiedzieć m.in. gdzie i na jakich warunkach mogą uzyskać pomoc.

Z powodu wojny na Ukrainie już ponad dwa miliony obywateli tego państwa wjechało do Polski szukając schronienia przed skutkami działań zbrojnych. Na przełomie lutego i marca ZUS przyjął pierwsze rodziny uchodźców z Ukrainy, które korzystają z bazy szkoleniowej Zakładu. Łącznie jest ich obecnie ponad 300 osób. 

W związku z wydarzeniami w Ukrainie pracownicy ZUS organizują zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy dla obywateli Ukrainy. Zebrane produkty trafiają do organizacji zajmujących się pomocą. 

Ważne informacje: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/informacia-dla-gromadan-ukraini

Załączniki


Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

×
Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe