GRANTY PPGR

Czytanie treści strony dostępne.

logo

Gmina Koszęcin w dniu 17 maja br. zawarła umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. 
Łączna kwota dofinansowania: 403.000,00 zł. w ramach której zakupione zostanie 115 laptopów, 23 komputery stacjonarne, 2 tablety i ubezpieczenie sprzętu. Projekt będzie realizowany w okresie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
Obecnie realizowana jest  procedura zakupowa na wyłonienie dostawcy sprzętu komputerowego - zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Po wyłonieniu dostawcy, zostanie zakupiony sprzęt. Uczestnicy zostaną indywidualnie poinformowani o terminie podpisania umowy i przekazania sprzętu.

 


logo granty

Informujemy, że złożony przez Gminę Koszęcin zbiorczy wniosek w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, został zaakceptowany przez biuro projektu Cyfrowa Gmina.
Zgodnie z listą wniosków Grantowych wybranych do dofinansowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, wniosek został zaakceptowany na wartość 403.000,00 zł. Pierwotnie przewidziane w konkursie grantowym stawki 3.500,00 zł za komputer stacjonarny lub laptop oraz 1.500,00 zł za tablet zostały obniżone odpowiednio do 2.500,00 zł oraz 1.000,00 zł.
Złożenie wniosku zbiorczego przez Gminę poprzedziła weryfikacja informacji podanych w złożonych przez mieszkańców wnioskach i oświadczeniach, zgodnie z regulaminem konkursu oraz zmieniającymi się wytycznymi. Część wniosków, które nie spełniały wymogów regulaminu np. brak dokumentów potwierdzających zatrudnienie krewnego  w zlikwidowanym PGR czy brak potwierdzenia zamieszkania przez dziecko Gminy Koszęcin - zostało odrzucone.
Obecnie jesteśmy na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Po podpisaniu umowy oraz otrzymaniu środków rozpocznie się procedura zakupowa sprzętu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Następnie wyłoniony zostanie wykonawca, który dostarczy sprzęt, a po jego dostarczeniu, zostanie on przekazany wnioskodawcom.
Osoby, których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane otrzymają listowne powiadomienia. Ponadto osoby te będą zobowiązane do złożenia oświadczenia o dalszym uczestnictwie w projekcie. Dodatkowo proszę o zapoznanie się z
procedurami monitorowania utrzymania efektów projektu (w załączeniu).

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Załączniki


Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

×
Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe