GRANTY PPGR

Czytanie treści strony dostępne.

logo

INFORMACJA O PROJEKCIE 
Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin peegerowskich 
w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

Oś V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020


Gmina Koszęcin uczestniczyła w projekcie pn. „Wsparcie dzieci z rodzin peegerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”. Celem projektu było wyposażenie uczniów z rodzin, których członkowie byli zatrudnieni w PPGR  w sprzęt komputerowy niezbędny dla celów edukacyjnych. Projekt realizowany był od maja 2022 r. do marca 2023 r. Po podpisaniu umowy z Grantodawcą - Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęto procedurę zakupową w celu wyłonienia wykonawcy – dostawcy sprzętu komputerowego.
W miesiącach sierpień i wrzesień 20222 r. sprzęt komputerowy został przekazany uprawnionym beneficjentom - było to: 115 laptopów, 23 komputery stacjonarne i 2 tablety. Ogółem 140 uczniów zostało wyposażonych w sprzęt komputerowy. 
Uzyskane w projekcie oszczędności umożliwiły na zakup i przekazanie kolejnych 20 laptopów uczniom. Ogółem wsparcie otrzymało 160 osób, które otrzymały: 23 komputery stacjonarne, 135 laptopów i 2 tablety. 

 


 

Informujemy, że złożony przez Gminę Koszęcin zbiorczy wniosek w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, został zaakceptowany przez biuro projektu Cyfrowa Gmina.
Zgodnie z listą wniosków Grantowych wybranych do dofinansowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, wniosek został zaakceptowany na wartość 403.000,00 zł. Pierwotnie przewidziane w konkursie grantowym stawki 3.500,00 zł za komputer stacjonarny lub laptop oraz 1.500,00 zł za tablet zostały obniżone odpowiednio do 2.500,00 zł oraz 1.000,00 zł.
Złożenie wniosku zbiorczego przez Gminę poprzedziła weryfikacja informacji podanych w złożonych przez mieszkańców wnioskach i oświadczeniach, zgodnie z regulaminem konkursu oraz zmieniającymi się wytycznymi. Część wniosków, które nie spełniały wymogów regulaminu np. brak dokumentów potwierdzających zatrudnienie krewnego  w zlikwidowanym PGR czy brak potwierdzenia zamieszkania przez dziecko Gminy Koszęcin - zostało odrzucone.
Obecnie jesteśmy na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Po podpisaniu umowy oraz otrzymaniu środków rozpocznie się procedura zakupowa sprzętu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Następnie wyłoniony zostanie wykonawca, który dostarczy sprzęt, a po jego dostarczeniu, zostanie on przekazany wnioskodawcom.
Osoby, których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane otrzymają listowne powiadomienia. Ponadto osoby te będą zobowiązane do złożenia oświadczenia o dalszym uczestnictwie w projekcie. Dodatkowo proszę o zapoznanie się z
procedurami monitorowania utrzymania efektów projektu (w załączeniu).

logo granty

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Załączniki


Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

×
Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe