RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

Czytanie treści strony dostępne.

barwy  godło

 

 logo

 

EDYCJA I
W ramach I edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gmina Koszęcin pozyskała środki na realizację zadania pn. „Budowa boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowości Koszęcin”.
Inwestycja realizowana była w okresie od maja 2022 r. do października 2022 r. w Koszęcinie przy ul. Sportowej 1. W ramach zadania zostało wybudowane boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej i wymiarach 30x60m. Boisko jest otoczone piłkochwytami o wysokości 6 m. Wykonane zostało także oświetlenie. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1.275.808,13 zł, a dofinansowanie uzyskano w kwocie 738.000,00 zł.
         boisko boisko

 


 

EDYCJA II
W ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gmina Koszęcin pozyskała środki na realizację następujących inwestycji realizowanych w 2023 r.:

 

  1. „Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Łazy” - przedmiotem zadania jest budowa sieci wodociągowej od istniejącej w miejscowości Strzebiń do miejscowości Łazy. Sieć będzie doprowadzała wodę i umożliwi zaopatrywanie w nią mieszkańców miejscowości. W ramach zadania przewiduje się zamontowanie naziemnego zbiornika wyrównawczego dla pokrycia nierówności rozbioru wody głównie na cele bytowo-gospodarcze, ale także w czasie zagrożeń np. pożarem. Wartość dofinansowania: 2.951.250,00 zł.

zdjęcie wodociagi

 

 

  1. „Rozbudowa dróg gminnych – ul. Dębowej i Jodłowej w Koszęcinie” – inwestycja obejmuje: rozbudowę dróg wraz z przebudową i budową kanalizacji deszczowej, budową kanału technologicznego oraz usunięciem występujących kolizji z istniejącą siecią wodociągową, elektroenergetyczną i teletechniczną. Nawierzchnia zostanie wykonana z betonu asfaltowego. System odwodnienia ulegnie zmianie poprzez likwidację oraz budowę nowej kanalizacji, planuje się także wykonanie nowego kanału technologicznego. Nastąpi przebudowa sieci wodociągowej w zakresie zmiany lokalizacji istniejącego hydrantu nadziemnego. Wartość dofinansowania: 1.995.000,00 zł

zdjęcie

 zdjęcie zdjęcie zdjęcie

 

 

  1. „Budowa ulicy bocznej od ulicy Podlesie w miejscowości Sadów Gmina Koszęcin” – zadanie dotyczy: budowy nowego układu komunikacyjnego, regulacji geometrii zjazdów do pobliskich posesji,  wykonanie nowej konstrukcji drogi i zachowanie na całym odcinku stałej szerokości, budowę pobocza dla pieszych,  odwodnienie drogi oraz terenów przyległych w obrębie drogi poprzez zastosowanie właściwych spadków podłużnych. Wielkość dofinansowania: 928.784,00 zł.

 

zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie

 


 

EDYCJA III

W ramach III edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (PGR) Gmina Koszęcin pozyskała środki na realizację zadania pn. „Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Koszęcin wraz z  budową drogi dojazdowej”. Zadanie realizowane jest od lipca 2023 r. W pierwszej fazie została opracowana dokumentacja projektowa, a obecnie trwają prace związane z modernizacją PSZOK. W ramach inwestycji zostanie wybudowana droga dojazdowa oraz wyposażenie punktu w odpowiednie magazyny i kontenery umożliwiające odpowiednie składowanie odpadów. Wielkość dofinansowania wynosi: 2.373.903,00 zł.

zdjęcie

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

×
Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe